Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2023 roku

Burmistrz Helu.

drodzy mieszkańcy,

Przedstawiam Państwu raport o stanie gminy miejskiej Hel za 2023 r. Już od kilku lat jest to dokument, który gminy mają obowiązek przygotowywać. Stanowi on podsumowanie naszej pracy i dokonań w minionym roku, a jednocześnie jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Miasta: mieszkańców, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnięć naszych uczniów oraz zrealizowanych inwestycji. Kolejny raz najwięcej wydatków inwestycyjnych Miasta Hel przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (ponad 3,2 mln zł). Znaczny wzrost wartości inwestycji Miasta widoczny był także w obszarach turystyki oraz kultury fizycznej. 

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!Mirosław Wądołowski

Burmistrz Helu

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych miast?

Sytuację Miasta Hel na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju należy ocenić jako przeciętną. Miasto ponadprzeciętnie wypada dobrze w ibszarze edukacja.